Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Sektor stöd och omsorgs uppdrag är att:

  • Ha ett ansvar för barn och ungdomar, människor med missbruksproblem eller ekonomiska problem
  • Stötta människor som blivit utsatta för våld och brottsoffer
  • Ge insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Ge hälso- och sjukvårdsinsatser (inte läkarinsatser) i brukarens bostad
  • Ombesörja omsorgen av äldre människor och människor med funktionshinder
  • Utfärda färdtjänsttillstånd och riksfärdtjänst
  • Ge stöd via kommunens arbetsmarknadsenhet och flyktingmottagning
  • Utfärda serveringstillstånd
  • Utöva tillsyn gällande receptfria läkemedel i butik, tobak och öl