Medarbetare på Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg

  • Sektorschef Christina Alvelin 0302-52 13 97
  • Administrativ chef Linda Brügge 0302-52 10 30

Verksamhetschefer

 

  • Förebyggande och hälso- och sjukvård Lotta Jonzén 0302-52 22 11
  • Myndighetsutövning Maria Enbuske 0302-52 23 67
  • Myndighet – förebyggande och stöd Kaija Merta 0302-52 23 87       
  • Sysselsättning och boende Christian Sandberg 0302-52 15 28
  • Äldreomsorg Soledad Danielsson 0302-52 23 85