Medarbetare på Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg

  • Sektorschef Christina Alvelin 0302-52 13 97
  • Biträdande sektorchef Lisbeth Olsson 0302-52 12 98
  • Administrativ chef Linda Brügge 0302-52 10 30

Verksamhetschefer

 

  • Förebyggande och hälso- och sjukvård Lotta Jonzén 0302-52 22 11
  • Myndighet Maria Enbuske 0302-52 23 67
  • Utförare individ och stöd Kaija Merta 0302-52 23 87       
  • Utförare funktionsstöd Christian Sandgren 0302-52 15 28