Medarbetare på Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg

Verksamhetschefer

Medicinskt ansvariga

  • Frida Hellberg,  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 0302-52 14 25 
  • Merja Dömstedt, Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR 0302-52 20 22

Socialt ansvarig