Enheten för mottagande och integration

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration, för arbetet med att ta emot och bosätta nyanlända vuxna och familjer med barn. Enheten är också ansvarig för att skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i samhället, i enlighet med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt.

Enhetschef: Gun Rosvall

Flyktingsamordnare med inriktning Vuxna/Etablering: Nian Ali , Sara Dahlbom och Anna Nääs

Flyktingsamordnare med inriktning Barn och Unga: Lovisa Johansson

Flyktingstödjare: Ainura Mamedova och Ziad Marachli

Boendeplanerare: Annica Henricsson