Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten verkar som kommunikativt stöd till hela organisationen, från kommunikationsplaner till sociala medier. Enheten projektleder även eventet Växtrum i Lerum och ansvarar för marknadsföringen av Vision 2025.

Är du i behov av att använda kommunens logotyp så kan du skicka en förfrågan till: webbredaktion@lerum.se

Kommunikations- och digitaliseringschef
Dag Oredsson
0302-52 22 40
072-527 26 40

Kommunikatör
Åsa Thulin
0302-52 20 79
076-129 53 44

Kommunikatör
Stefan Larsson
0302-52 15 23
073-049 74 15

Kommunikatör
Mattias Jansson
0302-52 20 12
072-202 66 39

Marknadsansvarig
Mattias Christenson
0302-52 15 52
072-534 15 52

Projektledare
Sylvia Dahlén
0302-52 20 48
073-614 05 85