Utveckling och hållbarhet

Verksamhetsområde Utveckling och hållbarhet inkluderar: utvecklings- och hållbarhetsenheten och administrativa enheten.

Verksamhetschef är Kim Erefalk, 0302-52 22 60.