Administrativa enheten

Enheten ansvarar för dokument- och ärendehantering, sekreterarstöd åt kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige, för arkiv, kommunjuridiskt stöd, administrativt stöd och överförmyndarverksamhet.

Vi samordnar även det kommunövergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Tillförordnad enhetschef Maria Egerlund Fletcher, 0302-52 11 14

Kommunsekreterare 

Kristina Zanhar, 0302-52 11 08
Sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Yvonne Sjöberg, 0302-52 11 12
Administratör valet 2018, EU-valet 2019.

Kommunledningssekreterare

Eva Glädt, 0302-52 11 11
Sekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott och administrativt stöd till kommunalråd och oppositionsråd. 

Systemförvaltare

Kajsa Hellman, 0302-52 11 07                                                                                         Sekreterare för kommunstyrelsens Lärandeutskott

Registrator

Linda Axelsson, 0302-52 14 42 
Patrik Mentzer, 0302-52 11 01

Kommunarkivarie

John Karlsson, 0302-52 11 16

Kommunarkivet e-post: kommunarkivet@lerum.se
Klicka här för att får mer information om kommunens arkiv.

Kommunjurist

 

Maria Egerlund Fletcher, 0302-52 11 14

Överförmyndarens sekretariat

Linda Silander, 0302-52 11 24
Jeanette Nilsson, 0302-52 11 30
Madeleine Larsson, 0302-52 10 27
Tobias Björk