Administrativa enheten

Enheten ansvarar för dokument- och ärendehantering, sekreterarstöd åt kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige, för arkiv, kommunjuridiskt stöd, administrativt stöd och överförmyndarverksamhet.

Vi samordnar även det kommunövergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Enhetschef

Marcus Larsson, 0302-52 15 97

Kommunsekreterare 

Kristina Zanhar, 0302-52 11 08
Sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningssekreterare

Eva Glädt, 0302-52 11 11
Sekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott och administrativt stöd till kommunalråd och oppositionsråd. 

Systemförvaltare

Kajsa Hellman, 0302-52 11 07
Sekreterare för kommunstyrelsens Lärandeutskott

Registrator

Linda Axelsson, 0302-52 14 42 
Daniel Larsson, 0302-52 11 01

Kommunarkivarie

Vakant, 0302-52 11 16.
Kommunarkivet e-post: kommunarkivet@lerum.se
Klicka här för att får mer information om kommunens arkiv.

Kommunjurist

Maria Egerlund Fletcher, 0302-52 11 14

Överförmyndarens sekretariat

Linda Silander, 0302-52 11 24
Jeanette Nilsson, 0302-52 11 30
Tobias Björk, 0302-52 10 27