Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Utvecklings- och hållbarhetsenhetens uppdrag är att stödja förvaltning och politik att ur ett kvalitets-, kund- och hållbarhetsperspektiv utveckla kommunens kärnverksamheter.

Utvecklings- och hållbarhetschef/Enhetschef:

Kim Erefalk

 

Verksamhetsutvecklare:

Andreas Benkel
Omvärldsanalys, hållbarhet, internationalisering/finansiering

Christian Behrens
Ledning/styrning, kvalitet, innovation

Lisa Bomble
Demokrati och inflytande, medskapande, invånardialog

Theresia Diago Bengtsson
Social hållbarhet och folkhälsa

Jonas Edin
Ekologisk hållbarhet

Viktoria Esko
Demokrati och inflytande, invånardialog, medskapande

Katarina Gustafsson
Ledning och kvalitet, digitalisering

Lennart Karlsson
Demokrati och inflytande, Kommunfullmäktiges beredningar

Anders Lindgren
Ledning/styrning, kvalitet, innovation

Jenny Lopes 
Social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet

Johanna Melkersson
Ledning/styrning, kvalitet, finansiering

Karin Gertzén (Tjänstledig)
Social hållbarhet och folkhälsa