Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Utvecklings- och hållbarhetsenhetens uppdrag är att stödja förvaltning och politik att ur ett kvalitets-, kund- och hållbarhetsperspektiv utveckla kommunens kärnverksamheter.

Utvecklings- och hållbarhetschef/Enhetschef:

Kim Erefalk

 

Verksamhetsutvecklare:

Andreas Benkel
Omvärldsanalys, hållbarhet, internationalisering/finansiering

Christian Behrens
Ledning/styrning, kvalitet, innovation

Lisa Bomble
Demokrati och inflytande, medskapande, invånardialog

Jonas Edin
Ekologisk hållbarhet

Viktoria Esko
Demokrati och inflytande, invånardialog, medskapande

Karin Gertzén
Social hållbarhet och folkhälsa

Katarina Gustafsson
Ledning och kvalitet, digitalisering

Lennart Karlsson
Demokrati och inflytande, Kommunfullmäktiges beredningar

Anders Lindgren
Ledning/styrning, kvalitet, innovation

Johanna Melkersson
Ledning/styrning, kvalitet, finansiering

Agnes Nurbo
Social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet

Jenny Lopes 
Social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet