Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Utvecklings- och hållbarhetsenhetens uppdrag är att stödja förvaltning och politik att ur ett kvalitets-, kund- och hållbarhetsperspektiv utveckla kommunens kärnverksamheter.

Utvecklings- och hållbarhetschef/Enhetschef: Kim Erefalk