Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hur fungerar en kommun?

Lerums kommuns ambitioner kring inflytande och deltagande är stora och det finns flera sätt för dig som invånare att påverka kommunens inriktning och arbete. Först och främst är Lerum, som alla kommuner, styrd av sin politiska majoritet, så hur du röstar i valet är ett sätt att direkt påverka kommunens mål och inriktningar.

Vanliga frågor

 

Vilka politiska partier styr Lerums kommun?

Kommunfullmäktige är det enda organ i kommunen som väljs direkt av de röstberättigade. I Lerums kommunfullmäktige sitter 51 beslutande politiker och 27 ersättare. Efter valet 2018 har partierna erhållit följande mandat i kommunfullmäktige:

 • Moderaterna 26,96 procent, 14 mandat
 • Socialdemokraterna 22,94 procent, 11 mandat
 • Sverigedemokraterna 13,13 procent, 7 mandat
 • Centerpartiet 9,86 procent,  5 mandat
 • Liberalerna 9,12 procent, 5 mandat
 • Vänsterpartiet 6,21 procent, 3 mandat
 • Kristdemokraterna 6,12 procent, 3 mandat
 • Miljöpartiet 5,65 procent, 3 mandat

Klicka här för kontaktuppgifter till de politiska partierna.

 

Vad gör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningen?

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är ett forum där medborgarnas representanter har fullmakt att besluta å deras vägnar. Sex fasta beredningar är knutna till fullmäktige. Dessa beredningar bildar en demokratisk arena som tillsammans med medborgarna synliggör och förstår problem, behov och utmaningar i samhället. Kommunfullmäktiges roll: att besluta vad som ska uppnås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktiges möten är alltid offentliga.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i fullmäktige verkligen omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige. Kommunstyrelsens roll: att besluta vad som ska göras.

Förvaltningen

Kommunstyrelsen har en förvaltning som utför den verksamhet politikerna beslutar om. I förvaltningen finns personal anställd för att sköta de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket. Förvaltningens roll: att bestämma hur det ska göras.

Hur vet jag vad politikerna ska besluta om?

Inför varje möte får politikerna kallelser med de punkter man ska besluta om på mötet. Material (handlingar) som hör till varje punkt och som politikerna ska läsa innan mötet skickas också med.
Klicka här för att läsa kallelser och material till politikernas möten.

Hur kontaktar jag politikerna?

Namn, telefonnummer, e-postadress samt postadress till politikerna i Lerums kommun hittar du här:
Klicka här för att kontakta politikerna i kommunfullmäktige.

Du kan även skicka post till kommunens gemensamma brevlåda, diariet. Din post registreras och skickas sedan vidare till rätt person.
Klicka här för att skicka post till kommunens gemensamma brevlåda.

Hur kontaktar jag förvaltningen?

På Lerums kundcenter KomIn kan du få information och service inom alla kommunens områden, om andra myndigheter, eller ditt närområde. KomIn hjälper dig direkt med offentlig service, eller tar reda på vart du kan vända dig
Klicka här för att läsa mer om kundcenter KomIn.

Du kan även kontakta förvaltningen via brev, telefon och e-post.
Klicka här för att se kontaktuppgifter till förvaltningen.

När du skickar en fråga till kommunen via e-post eller brev garanterar vi att du inom tre dagar (e-post) eller fem dagar (brev) får svar på din fråga eller information om vem som ansvarar för din fråga och när du kommer att få svar.

Om vi inte lever upp till detta, kan du lämna ett klagomål. Om du vill klaga eller lämna en synpunkt: använd funktionen "Hjälp oss att bli bättre" som du hittar ovanför texten på varje sida på webbplatsen.

Hur kan jag få veta vad politikerna diskuterar om?

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa diskussionerna från åskådarplats i Dergårdsteatern. Dessutom kan du lyssna på diskussionen i efterhand via kommunens hemsida. Kommunfullmäktige har cirka tio möten om året
Klicka här för att se vilka dagar kommunfullmäktige har möten.

Kommunstyrelsens, nämndernas och beredningarnas möten är som regel inte offentliga.

Hur kan jag se vilka beslut politikerna fattade?

Efter ett möte skriver sekreteraren ett protokoll som några politiker godkänner (justerar). I protokollet står de beslut som politikerna fattade på mötet. Protokollen publiceras när de är justerade och klara. Det brukar ta ungefär två veckor efter att mötet ägt rum
Klicka här för att läsa protokoll från politikernas möten.

Hur lämnar jag mina synpunkter, förslag och idéer till politikerna?

E-förslag

Med e-förslag kan du snabbt och enkelt föreslå idéer och förändringar till Lerums kommun. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

 • Alla som är folkbokförda i Lerum kan lämna och rösta på förslag.
 • Är du under 16 år kan du behöva hjälp att legitimera dig med hjälp av vårdnadshavare eller hos kundcenter KomIn.

Läs mer om e-förslag här. 

Kommundelsträffar

Kommundelsträffarna är till för dialog mellan kommunens invånare och politikerna. På kommundelsträffarna har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter som rör din kommundel till våra folkvalda politiker

Kommundelsträffarna planeras in när det finns något att delge de boende i en viss kommundel. De annonseras på kommunens webbplats och i Lerums tidning

Hur röstar jag i de allmänna valen?

I Sverige genomförs val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år. Senaste valår var 2018. Till Europaparlamentet genomförs val vart femte år. Senaste Europaparlamentsvalet hölls 2019.

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Med hjälp av det röstkort som skickas hem till dig kan du på valdagen rösta i den vallokal som anges på röstkortet. Du kan även rösta i förtid på de platser som utannonseras.