Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige väljs direkt av de invånare som har rösträtt i Lerums kommun. Alla fullmäktigemöten är offentliga för allmänheten och inleds med en fikastund där allmänheten kan mingla med politikerna.

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs direkt av medborgarna i Lerum. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Kommunfullmäktige i Lerum har 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige ska besluta i alla viktiga frågor för kommunen. Bland de frågor som fullmäktige ska besluta om är kommunens budget och kommunalskatt, kommunens bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de olika nämnderna.

Fullmäktige beslutar också om viktigare taxor (till exempel barnomsorgstaxan), de politiska nämndernas och beredningarnas organisation och uppgiftsfördelningen dem emellan. Övriga uppgifter som fullmäktige har är att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder, och att välja revisorer.

Alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Fullmäktiges sammanträden är alltid offentliga. Det innebär att alla är välkomna att lyssna till debatten.

Klicka här för att se vilka som sitter i kommunfullmäktige. 

Valresultat 2018

  • Moderaterna 26,96 procent, 14 mandat
  • Socialdemokraterna 22,94 procent, 11 mandat
  • Sverigedemokraterna 13,13 procent, 7 mandat
  • Centerpartiet 9,86 procent,  5 mandat
  • Liberalerna 9,12 procent, 5 mandat
  • Vänsterpartiet 6,21 procent, 3 mandat
  • Kristdemokraterna 6,12 procent, 3 mandat
  • Miljöpartiet 5,65 procent, 3 mandat

 

Kom till kafé fullmäktige och ställ frågor till politikerna

Alla kommuninvånare kan besöka kafé fullmäktige för att samtala med politiker om angelägna frågor. Kafé fullmäktige öppnar en halvtimme innan varje möte med kommunfullmäktige i foajén till Dergårdsteatern utanför Lerums bibliotek, Alingsåsvägen 9.

Klicka här för att läsa vilka ärenden som finns på kommunfullmäktiges dagordning och vilka dagar kommunfullmäktige har möte.

Lyssna på politikernas diskussioner

Kommunfullmäktiges möten spelas in, och debatterna och besluten går att lyssna på i efterhand här på kommunens webbplats.

Klicka här för att läsa en sammanfattning av senaste mötet och lyssna på politikernas diskussioner.