Läs och lyssna

Här kan du söka efter snabbreferat från kommunfullmäktiges möten. Snabbreferat är en kort sammanfattning av vilka beslut kommunfullmäktige fattade vid respektive möte. Inom kort kan du även lyssna på ledamöternas inlägg och på debatten.

Läs snabbreferat

Snabbreferatet publiceras i regel dagen efter kommunfullmäktiges möte och är till för att snabbt informera om vilka beslut kommunfullmäktige fattade. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i snabbreferatet. Du kan läsa handlingarna, som är de skriftliga underlagen till varje ärende på kommunfullmäktiges möten via den här länken.

Klicka på sammanträdesdatum i listan för att komma till snabbreferat och ljudfiler

Länk till ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. 

Det slutliga protokollet

Ungefär en vecka efter kommunfullmäktiges möte publiceras det egentliga protokollet. Detta protokoll har godkänts (justerats) av utsedda politiker. Länk till samtliga nämnders kallelser och protokoll