Kommunfullmäktiges möte 2010-04-27

Torsdagen den 27 april 2010 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat årsredovisningen för Lerums kommun, ett förslag till turismstrategi och en deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.