Kommunfullmäktiges möte 2010-05-27

Kommunfullmäktiges möte 2010-05-27

Torsdagen den 27 maj 2010 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat framtidens hemtjänst, köp av fastigheten Dergården 1:10 samt ett avtal om medfinansiering i regional plan av utbyggnad av tvärförbindelse mellan väg 40 och E20 samt Jerikomotet.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.