Kommunfullmäktiges möte 2010-09-09

Kommunfullmäktiges möte 2010-09-09

Torsdagen den 9 september 2010 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat en begäran om tilläggsanslag och förslag till satsningar med anledning av förstärkt ekonomi 2010 och en parkeringspolicy för Lerums kommun.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.