Kommunfullmäktiges möte 2010-11-18

Kommunfullmäktiges möte 2010-11-18

Torsdagen den 18 november 2010 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat kommunens budget för 2011.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.