Kommunfullmäktiges möte 2010-12-09

Kommunfullmäktiges möte 2010-12-09

Torsdagen den 9 december 2010 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlades bland annat kommunens klimatstrategi, vattenskyddsområden för Gråbo och Skallsjö vattentäkter och en större mängd valärenden.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.