Kommunfullmäktiges möte 2011-12-08

Kommunfullmäktiges möte 2011-12-08

Torsdagen den 8 december 2011 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdesteatern. På mötet behandlades bland annat en interpellation, en enkel fråga och tre rapporter från revisionen.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Klicka här för att lyssna på sammanträdet i sin helhet.

Klicka här för att läsa protokollet där kommunfullmäktiges beslut står.