Kommunfullmäktiges möte 2013-02-21

Torsdagen den 21 februari 2013 sammanträdde kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. På mötet behandlas bland annat Målbilder för översiktsplan 2013 och fyra motioner.

Du kan läsa handlingarna (allt skriftligt material) till detta möte på kommunens hemsida. Handlingarna finns under kallelsen till mötet med kommunfullmäktige.Klicka här för att läsa handlingarna.

Innehållsförteckning

1 Anmälan av nya motioner 2013  
2 Anmälan av nya interpellationer 2013  
3 Anmälan av nya enkla frågor 2013  
4 Val av ledamot till Beredningen för Klimat och miljö och Beredningen för samhällets omsorger  
5 Val av ledamöter och ersättare till styrelse för Förbo 1 april 2013 - 31 mars 2014  

6

Målbilder för översiktsplan 2013

 
7 Vatten- och avloppsplaner för 2013  
8 Interpellation om tillgängligheten på Lerums skolor  
9 Motion om utmaningsrätt med utmaning  
10 Motion om vegetariska dagar  
11 Motion om vegetarisk mat som grundalternativ

 

12 Motion om tillgänglighet i Lerums kommun  
   

 

   

 

1. Anmälan av nya motioner 2013

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar följande motion till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om begravningsverksamhet ingiven av Anna-Lena Mellquist (S)
  • Motion om lerumsnabben ingiven av Dennis Jeryd (S)

 

2. Anmälan av nya interpellationer 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om Sveriges ekokommuner ställd av Dennis Jeryd (S)

 

3. Anmälan av nya enkla frågor 2013

Beslut

Inga nya enkla frågor har inkommit

 

4. Val av ledamot till Beredningen för Klimat och miljö och Beredningen för samhällets omsorger

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ledamot till Beredningen för klimat och miljö samt ledamot till Beredningen för samhällets omsorger för tiden till 2014-10-31 enligt nedan:

Soheil Jafar Sabonchi (V) ledamot i Beredningen för klimat och miljö

Peter Mähler (S) ledamot i Beredningen för samhällets omsorger

 

5. Val av ledamöter och ersättare till styrelse för Förbo 1 april 2013 - 31 mars 2014

Beslut

Kommunfullmäktige förrättar på förslag av valberedning val av ersättare och ledamöter till styrelse för Förbo AB för tiden till 31 mars 2014 enligt nedan:

Magnus Lansenfeldt (M) ledamot

Renée Jeryd (S) ledamot

Anna Packendorff (M) ersättare

 

6. Målbilder för översiktsplan 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta målbilder för kommande översiktsplan samt

att kommunfullmäktige i ett senare skede skall följa upp målbildernas inverkan på kommunens översiktsplan

  

7. Vatten- och avloppsplaner för 2013

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya VA-verksamhetsområden enligt "Nya VA-verksamhetsområden från 2013-03- 01, med kartbilagor".

 

8. Interpellation om tillgängligheten på Lerums skolor

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 

 

9. Motion om utmaningsrätt med utmaning

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen
 

10. Motion om vegetariska dagar

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen till nästkommande sammanträde.

 

11. Motion om vegetarisk mat som grundalternativ

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

 

12. Motion om tillgänglighet i Lerums kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att finna motionen besvarad