Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 2015

Torsdagen den 19 november 2015 hade kommunfullmäktige ett sammanträde på Dergårdsteatern i Lerum. Sammanträdet hade ett miljötema och inleddes därför med att en forskare vid Chalmers tekniska högskola höll ett miljöföredrag. Efter det berättade kommunens miljöcontroller om hur kommunens arbete med att nå visionen – att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 – går.

På sammanträdet valde kommunfullmäktige vilka som ska sitta i kommunens nämnder, bolagsstyrelser och fullmäktigeberedningar under 2016. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett exploateringsavtal för utbyggnad av VA-ledningar i Torpadal. Dessutom besvarade kommunfullmäktige flera motioner och medborgarförslag. 

Lyssna på debatten

Klicka här för att lyssna på första delen av kommunfullmäktiges debatt om visionsrapporten.

Klicka här för att lyssna på andra delen av kommunfullmäktiges debatt om visionsrapporten. 

Klicka här för att lyssna på debatten om kommunstyrelsens ordförandes svar på en interpellation om barngruppernas storlek i förskolan ställd av Svante Karlsson (M).

Klicka här för att lyssna på debatten om kommunstyrelsens ordförandes svar på en interpellation om hur kommunen kommer att påverkas av flyktingkatastrofen ställd av Svante Karlsson (M).

Klicka här för att lyssna på debatten om Thomas Erikssons (SD) motion om att stötta Nääs ryttarförening. 

Klicka här för att lyssna på debatten om Alexander Abenius (M) och Henrik Ripas (M) motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra. 

Klicka här för att lyssna på debatten i samband med att medborgarförslagen behandlades. 

Ladda hem