Kommunfullmäktiges möte den 28 april 2016

Kommunfullmäktige träffades den 28 april för möte i Dergårdsteatern. Politikerna diskuterade bland annat årsredovisningen, strategi för ett integrerat samhälle och ett par revisionsrapporter.

Klicka här om du vill lyssna på del 1 av debatten om årsredovisningen. 

Klicka här om du vill lyssna på del 2 av debatten om årsredovisningen. 

Klicka här om du vill lyssna på debatten om kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskning av beredningarnas roll i styrkedjan. 

Klicka här om du vill lyssna på debatten om uppdrag till beredningarna. 

Klicka här om du vill lyssna på debatten om strategi för ett integrerat samhälle. 

Klicka här om du vill lyssna på debatten om motion om HBTQ-handlingsplan väckt av Alexander Abenius (M) och Gabriel Scavo (M).

Klicka här om du vill lyssna på interpellationsdebatten.