Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges arbete leds av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Tillsammans utgör de tre ordförandena kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidiums viktigaste uppdrag är att leda och utveckla formerna för kommunfullmäktiges arbete och arbetssätt. Presidiet ansvarar också för frågor som rör demokrati och medborgarinflytande, den politiska organisationen och fullmäktigeberedningarnas arbete och uppdrag. Det är också presidiet som bjuder in till kommundelsträffar. 

Kommunfullmäktiges presidium träffar ungefär en gång i månaden för att planera kommunfullmäktiges sammanträden och för att prata om andra frågor som presidiet har hand om. Du kan ladda ner anteckningar från presidiets senaste möten nedan. 

Ordförande

Porträtt av Lennart Wassenius(C)Lennart Wassenius (C)
Kantor Edgrens väg 2 C
443 34  LERUM
Telefon 0302-143 09


Förste vice ordförande

Porträtt av Renée JerydRenée Jeryd (S)
Vårlöksvägen 4
443 70  GRÅBO
Telefon 0302-414 07


Andre vice ordförande

Porträtt av Birger RosenBirger Rosén (M)
Bygrindsvägen 21 B
443 38  LERUM 
Telefon 0302-717 88