Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller bildning, sysselsättning och näringsliv. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 stycken ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.

Ledamöter

 

Daniel Eriksson (MP), ordförande
Bergsslingan 103
443 36  LERUM

  

Christopher Hansson (C), 1:e vice ordförande
Monvägen 183 
443 73  GRÅBO

   

Jeanette Andersson (M), 2:e vice ordförande
Eklövsvägen 241
443 50  LERUM

 

Stig Wallin (MP)
Ljunglidsvägen 11
448 31 Floda
Telefon: 0302-318 33

 

Anita Borke (KD)
Vänskapen 1 A
443 34  LERUM

 

Eivor Eriksson (S)
Lottas väg 42
443 92  LERUM

 

Gabriel Scavo (M)
Nabberundan 1
448 50  TOLLERED

   

Margareta Magnusson (SD)

 

Leif Klintbäck (S)
Leires väg 23
443 51  LERUM

 

Paul Weis (S)

  

Ulla-Britt Caping Salas (V)

 

Viktor Lundblad (M)
Ekollonvägen 90
443 50  LERUM

Irene Vinnhed Hjeltman (L)