Beredningen för infrastruktur och boende

Beredningen för infrastruktur och boende tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller infrastruktur och boende. Förslagen ska presenteras och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 stycken ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.

 

Ledamöter

Pia Jäderklint (S), ordförande
Kullerstensvägen 13
443 92  LERUM

   

Viktoria Lindberg Martinell (L), 1:e vice ordförande
Hästhagsvägen 12
448 36 Floda

    

Lars-Göran Larsson (M), 2:e vice ordförande
Lunnagatan 11
443 50  LERUM

 

Arne Molander (M)

 

Marie Blomqvist (S)

  

Erik Augustsson (S)

 

Helena Gellerman (L)
Mellanbacken 7
443 32  LERUM

  

Per-Olof Sundberg (C)

 

Inge Magnusson (S)
Ekvägen 19 F
448 33  FLODA

  

Alexander Christiansson (SD)

 

Mats Johansson (MP)

 

Markus Wahl (M)

 

Jens Abrahamsson (KD)