Beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beredningen för klimat, miljö och naturvård tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller klimat, miljö och naturvård. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.

Ledamöter

Robert Blomberg (C), ordförande
Vällsjövägen 49
443 95  STENKULLEN

Staffan Gustavsson (MP), förste vice ordförande
Floda Strandväg 2
448 34  FLODA
Telefon 0302-36 666 

Svante Karlsson (M), andre vice ordförande
Prästkragsvägen 38
448 36  FLODA
Telefon 0302-316 20  

Eva Lövgren (S)
Kälkvägen 1
443 42  GRÅBO

Mattias Johansson (S)
Aggetorpsvägen 77
443 40  GRÅBO

Ulf Larsson (S)
Telefon 0727-35 61 83

Marie Larsson (S)

Cecilia Lindblom Hilton (M)
Åtorps Björkväg 2 A
443 31  LERUM

Marie Jungtell (M)
Holmenbacken 1
443 38  LERUM
Telefon 0707-41 28 98

Jon Hjeltman (L)

Per-Arne Jadepalm (SD) 

Anita Forsberg (V) 

Lillemor Boman (KD)