Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller kultur, fritid och folkhälsa. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Kommande möte

  • 7 mars
  • 11 april
  • 9 maj - heldag dagtid.
  • 12 juni
  • 28 augusti
  • 26 september
  • 31 oktober
  • 28 november

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i beredningen.