Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller kultur, fritid och folkhälsa. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande.

Ledamöter

Ingela Gyllesten (C) ordförande
Rönnvägen 28
443 45  SJÖVIK

 

Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
Bergendals väg 63
443 51  LERUM
Telefon 0302-228 94

  

Marie Sjödin (M) andre vice ordförande
Bitenvägen 14
443 39  LERUM 

  

Mikael Rånevik (S)

 

Mervi Helles (S)

 

Erik Larsson (S)
Åkervägen 5
443 42  GRÅBO

 
Ulf Utgård (M)
Kolborydsvägen 39
443 92  LERUM 
Telefon 0302-213 15

  

Thomas Jeryd (M)
Alsjö Krokväg 15
443 72  GRÅBO
Telefon 0302-424 42

 

Lise Augustsson (MP) 

  

Stefan Larsson (L)
Blåklintsvägen 13
448 36  FLODA
Telefon 0302-177 95

 

Cecilia Bolle (C)

 

Mats Sjöblom (SD)

 

Katrin Elfstrand Trigueros (KD)
Lillebovägen 46
443 70  GRÅBO