Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas i välfädsfrågor som rör kommunens invånare. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.

Ledamöter

Ingvar Frid (L), ordförande
Rågvägen 8
448 36  FLODA

   

Gunilla Lindell (KD), 1:e vice ordförande 
Gärdesvägen 11
443 42  GRÅBO

  

Marianne McHardy (M), 2:e vice ordförande 
Godhemsbacken 1 B
443 38  LERUM

 

Eva Brodén (M)

 

Carina Rydén (S)

 

Mats Nordfält (SD)

 

Katarina Kuzmanovic (MP)
Telefon 0302-135 83

 

Per Öhman (S)

 

Peter Jemtfelt (M)
Lerum Andersvägen 14
443 30  LERUM

  

Rebecca Gellerman (L)
Mellanbacken 7
443 32  LERUM

  

Ann-Mari Törnell (C)
Nyebrostigen 28
443 30  LERUM

 

Roger Johansson (S)

 

Sara Jäderklint (S)