Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och ledamöter i fullmäktiges beredningar, förtroendevalda revisorer samt val av representanter till bolag och förbund med mera.

Ledamöter

 

Ordförande

  • Anna Lena Mellquist (S)


Vice ordförande

  • Magnus Lansenfeldt (M)


Ledamöter

  • Olle Adolfsson (S)
  • Lise Augustsson (MP)
  • Jeanette Andersson (M) 

Ersättare

  • Lerny Hermansson (C)
  • Karin Poulsen (L)
  • Ingrid Swensson (SD)
  • Gunilla Lindell (KD)
  • Ulf Andersson (V)