Individnämnd

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning som rör enskild person inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

.

Individnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.


Ordinarie 


Porträtt av Pamela DanielssonPamela Danielsson (S), ordförande
Södra Rydsbergsvägen 24
443 50  LERUM
Telefon 0709-162 637

 

 

 

Porträtt av Gun HolmbergGun Holmberg (M), vice ordförande
Leires väg 96
443 51  LERUM
Telefon 070-28 03 633

 

 

 

..Folke Lindstedt (L)
Fasanstigen 8
443 32  LERUM
Telefon 0302-121 20

 

 

 

 

Ersättare

 

Porträtt av Halim Azemi(S)Halim Azemi (S)
Kullgårdsvägen 29 H
443 35  LERUM
Telefon 0302-713 34

 

 

 

Magnus Svensson (M)

 

Britta Karin Olson (C)
Bråta Broväg 22
443 51  LERUM

 

Individnämndens uppdrag

Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt serveringstillstånd.

Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Individnämnden fattar beslut med utgångspunkt i bland annat Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Skollagen, Alkohollagen, Lag om anordnade av automatspel.

Sammanträden 2016

Eftersom individnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer, är nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten. Protokollen från individnämnden innehåller hemliga uppgifter och är därför inte tillgängliga (enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kapitlet, 1§). Den som direkt berörs av ett ärende har dock rätt att närvara vid den punkten under nämndens sammanträde.

Individnämnden sammanträder var fjortonde dag.

Sammanträdena år 2017 äger rum på torsdagar med början kl 8.30, följande datum:

2016-01-12                                                                     2016-06-29

2016-01-26                                                                     2016-07-13

2016-02-09                                                                     2016-08-10

2016-02-23                                                                     2016-08-24

2016-03-09                                                                     2016-09-07

2016-03-23                                                                     2016-09-21

2016-04-06                                                                     2016-10-05

2016-04-20                                                                     2016-10-19

2016-05-04                                                                     2016-11-02

2016-05-18                                                                     2016-11-16

2016-06-01                                                                     2016-11-30

2016-06-16 (fredag)                                                       2016-12-14