Krisledningsnämnd

Om Lerum drabbas av en större kris eller katastrof, en så kallad extraordinär händelse, kommer krisledningsnämnden att inkallas.

Vem beslutar vid en kris?

Krisledningsnämnden består av de fem ordnarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, och ska fatta beslut om åtgärder och insatser som antingen kostar mycket pengar, eller som på ett betydande sätt påverkar kvaliteten i kommunens service eller myndighetsutövning.

Ledamöter i krisledningsnämnden

Ordförande

Dennis Jeryd (S)Dennis Jeryd (S)
Vårlöksvägen 4
443 70  GRÅBO
Telefon 0302-414 07

 

 

 

Förste vice ordförande

Porträtt av Rutger Fridholm

Rutger Fridholm (MP)
Kristina Hårds väg 14
443 31  LERUM
Telefon 0302-129 92

 

 

 

 Andre vice ordförande 

Henrik RipaHenrik Ripa (M)
Telefon 0302-52 11 13

 

  

 

 

 

Övriga ledamöter  

Lill Jansson (FP)Lill Jansson (L)
Giggvägen 34
443 42  LERUM
Telefon 073-531 52 37

 

   

 

 Porträtt av Eva Andersson                                
Eva Andersson (C)
Gategårdsvägen 49
443 73  GRÅBO
Telefon 0302-400 87