Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Handlingar och protokoll

Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan (enligt Personuppgiftslagen, PuL). Den som är intresserad av protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post eller telefon 0302-52 10 00.

Sammanträdesdagar 2018

För att se föredragningslistor, klicka på det aktuella datumet under Ladda hem längre ned på sidan.
Tisdag 23 jan. kl. 14:00
Tisdag 20 feb. kl. 14:00
Tisdag 20 mars kl. 14:00
Tisdag 24 april kl. 14:00
Tisdag 22 maj kl. 14:00
Tisdag 26 juni kl. 14:00
Tisdag 24 juli OBS! Reservdatum
Tisdag 28 aug. kl. 14:00
Tisdag 18 sept. kl. 14:00
Tisdag 23 okt. kl. 14:00
Tisdag 20 nov. kl. 14:00
Tisdag 11 dec. kl. 14:00

Sista sammanträdesdag 2017 är 12 december klockan 14.