Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt särskilt förordnade förmyndare och föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse och utöva tillsyn över god man till ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom eller liknande inte själv kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2018

Sammanträdena startar kl 15.00

23 januari
20 februari
20 mars
17 april
15 maj
12 juni
28 augusti
2 oktober
6 november
11 december

Kontakt

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att skicka e-post