Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse god man till ensamkommande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Ordinarie

Porträtt av Anna Lena MellquistAnna Lena Mellquist (S), ordförande
Lottas väg 15
443 92  LERUM
Telefon 0702-64 51 04

 

 


Maria Bergstedt (M), vice ordförande
Telefon 0738-52 72 53

Marie-Anne Gustafsson (L)
Floda Allé 25
448 33  FLODA
Telefon 0302-307 29


Ersättare

Mona Eriksson (MP)

Alf Hansson (C)
Ängamarken 4
443 71  GRÅBO
Telefon 0302-446 06 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över gode män och förvaltare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom, ålder, psykisk störning eller liknande anledning inte själv kan ta hand om sin ekonomi.

Sammanträden 2016

Den 26 januari klockan 15.00
Den 23 februari klockan 15.00
Den 22 mars klockan 15.00
Den 19 april klockan 15.00 
Den 17 maj klockan 09.30 
Den 21 juni klockan 15.00 
Den 23 augusti klockan 15.00
Den 20 september klockan 15.00 
Den 18 oktober klockan 15.00
Den 22 november klockan 15.00
Den 20 december klockan 15.00

Kontakt

Vill du komma i kontakt med överförmyndarhandläggarna?

Tel: 0302-52 11 24, 0302-52 11 30 eller 0302- 52 10 27
Klicka här för att skicka e-post

Du når oss under följande tider:

Måndag: 13.00 - 15.00
Tisdag: 10.00 - 12.00
Fredag: 10.00 - 12.00