Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt särskilt förordnade förmyndare och föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse och utöva tillsyn över god man till ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Ordinarie

Porträtt av Anna Lena MellquistAnna Lena Mellquist (S), ordförande
Lottas väg 15
443 92  LERUM
Telefon 0702-64 51 04

 

 


Maria Bergstedt (M), vice ordförande
Telefon 0738-52 72 53

Marie-Anne Gustafsson (L)
Floda Allé 25
448 33  FLODA
Telefon 0302-307 29


Ersättare

Mona Eriksson (MP)

Alf Hansson (C)
Ängamarken 4
443 71  GRÅBO
Telefon 0302-446 06 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom eller liknande inte själv kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen.

Sammanträden 2017

Sammanträdena startar kl 15.00

24 januari 
21 februari 
21 mars 
18 april   
16 maj
13 juni  
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december 

Kontakt

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att skicka e-post