Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt särskilt förordnade förmyndare och föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse och utöva tillsyn över god man till ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom eller liknande inte själv kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen.

Sammanträden 2017

Sammanträdena startar kl 15.00

24 januari 
21 februari 
21 mars 
18 april   
16 maj
13 juni  
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december 

Kontakt

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att skicka e-post