Övriga politiska uppdrag

Utöver kommunens nämnder och bolag, utser kommunfullmäktige representanter till ett antal uppdrag

För att kontakta någon av representanterna, vänd dig till medborgarkontoret KomIn, så hjälper de dig vidare! Telefon 0302-52 20 00, e-post komin@lerum.se

Nämndemän

Jane Norrman (S)
Peter Danielsson (S)
Inge Magnusson (S)
Linda Sultanovic (S)
Peter Jemtfelt (M)
Richard Johnson (M)
Bengt Hörnlund (M)
Angelica Därnlöv (M)
Anna Packendorff (M)
Pierre Cronell (MP)
Camilla Sundberg (MP)
Jon Hjeltman (L)
Christer Gellerman (L)
Jenny Viberg (SD)
Per-Arne Jadepalm (SD)
Gunilla Wassenius (C)
Örjan Wennersten (C)
Lena Hansson (V)

 

Greta Bergs minnesstiftelse

Staffan Gustavsson (MP), ordförande
Eva Brodén (M), vice ordförande
Per-Anders Tornås (S), ledamot
Rigmor Andrén (L), ledamot
Lillemor Rånevik (S), ersättare
Anders Jasphe (M), ersättare
Beate-Charlotte Hammar (L), ersättare
Rolf Backegård (C), ersättare

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås

Eva Andersson (C)

 

Förbundsfullmäktige i Räddningstjänstförbundet StorGöteborg

Dennis Jeryd (S), ledamot
Jeanette Andersson (M), ledamot
Eva Brodén (M), ersättare
Eva Andersson (C), ersättare

 

Ombud vid sammanträden i vägföreningar och -samfälligheter

Lars-Gunnar Gonnardsson (C)
Conny Leinstedt (M)

God man vid lantmäteriförrättningar

med sakkunskap i tätortsfrågor samt jord-och skogsbruksfrågor

Roland Almquist (M)

 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2015-2018

Ordinarie

Dennis Jeryd (S)
Alexander Abenius (M)
Rutger Fridholm (MP)
Ingvar Frid (L)

Ersättare

Klara Martinsson (S)
Olle Adolfsson (S)
Marita Snällman (M)
Eva Andersson (C)