Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag inför alla de val som kommunfullmäktige beslutar om. Till exempel ledamöter och ersättare i alla nämnder samt kommunens representanter i råd och samverkansorgan.

Alla personval som beslutas av Lerums kommunfullmäktige bereds av valberedningen. Valberedningen i sin tur leds av en ordförande och vice ordförande men innehåller representanter för samtliga partier i fullmäktige och väljs på ett fyraårigt mandat.

Ordförande

Anna Lena Mellquist (S)


Vice ordförande

Magnus Lansenfeldt (M)


Ledamöter

Olle Adolfsson (S)

Lise Augustsson (MP)

Jeanette Andersson (M)

 

Ersättare

Lerny Hermansson (C)

Karin Poulsen (L)

Ingrid Swensson (SD)

Gunilla Lindell (KD)

Ulf Andersson (V)