Valnämnd

I varje kommun måste det finnas en valnämnd. Nämnden har ansvar för det lokala arbetet med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Lerums valnämnd består av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Ordinarie

Porträtt Brita Eklund (MP)Brita Eklund (MP), ordförande
Sandkullevägen 3
448 91  FLODA
Telefon 0302-347 38

  

Lars-Göran Larsson (M), vice ordförande
Lunnagatan 11
443 50  LERUM 

Anders Johansson (S)
Skogstunavägen 11
443 40 Gråbo
Telefon 0302-466 74

Rigmor Andrén (L)
Almekärrsvägen 17 D
443 39  LERUM

Örjan Wennersten (C)
Härskogsvägen 30
443 38  LERUM
Telefon 0302-123 34 

Ersättare

Linda Sultanovic (S)
Ryd Västergårdsvägen 4
443 51  LERUM
Telefon 0302-178 18 

Arne Molander (M)
Lundbacken 5
443 32 Lerum

Zsolt Szanto (V)
Almekärrsvägen 165
443 39  LERUM
Telefon 0302-120 39

Lars Borke (KD)
Vänskapen 1 A
443 34  LERUM
 Telefon 0302-120 06

Susanne Norling (L)
Lingonvägen 48
448 37 Lerums

Ralf Dahlgren (SD)
Gamla Björboholmsvägen 23
443 72  GRÅBO  

Foto: privat.

Mer information