Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Arvode

För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när de fullgör sina uppdrag.

Enligt lagen beslutar respektive kommun vad som är "skäligt" i detta sammanhang. Som förtroendevalda i Lerums kommun har man rätt till olika typer av ersättningar.

Fast arvode (årsarvode)

Vissa uppdrag har kommunfullmäktige bestämt ger rätt till en fast ersättning på grund av uppdraget omfattning eller ansvar. I Lerums kommun baseras nivån på dessa arvoden på riksdagens ledamöters arvode. Kommunfullmäktige beslutar inför varje mandatperiod vem eller vilka som väljs till olika uppdrag och vilka av dessa som har rätt till ett fast arvode.

Sammanträdesarvode

För de möten som förtroendevalda deltar i betalas det ut sammanträdesarvode, förutsatt att det förs protokoll eller mötesanteckningar under mötet. Arvodesbeloppet är 0,33 procent av riksdagsledamöternas månadsarvode per mötestimma.

Konferenser, kurser

Förtroendevalda kan också ha rätt till ersättning för att de deltar i kurser och konferenser eller annan utbildning.

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas med belopp motsvarande verklig förlust för varje påbörjad halvtimme som den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst på grund av sitt förtroendeuppdrag.

Förlorad semesterförmån

I enstaka fall kan det inträffa att en förtroendevald för att kunna utföra sitt uppdrag behöver ta ledigt från ordinarie arbete i sådan omfattning att antalet semesterdagar påverkas. Då kan den förtroendevalde ges rätt att få en ersättning för det.

Förlorad pensionsförmån

Även om arvoden och ersättningar för förtroendevalda är pensionsgrundande, har de förtroendevalda som uppbär tjänstepension, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning för eventuella minskningar som påverkar tjänstepensionsförsäkringen för uppdrag som förtroendevald.

Reseersättningar och resepolicy

Resor som görs inom ramen för förtroendeuppdrag ersätts. Olika regler gäller beroende på om resan genomförs inom eller utanför kommunen. 

Barntillsynskostnader

Om en förtroendevald har kostnader för barntillsyn som följd av sitt förtroendeuppdrag kan ersättas för barn upp till tolv år ålder.

E-tjänster och blanketter

Klicka här för att komma till e-tjänster för förtroendevalda (under Kommun och politik).

Klicka här för att komma till blanketter för förtroendevalda.

Klicka här för att anmäla konto vid löneutbetalning.