Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges arbete leds av presidiet, som består av ordförande Ingela Gyllesten (C), förste vice ordförande Oskar Ahlman (M) och andre vice ordförande Gun-Britt Delsvik Svensson (S).

Kommunfullmäktiges presidiums viktigaste uppdrag är att leda och utveckla formerna för kommunfullmäktiges arbete och arbetssätt. Presidiet ansvarar också för frågor som rör demokrati och medborgarinflytande, den politiska organisationen och fullmäktigeberedningarnas arbete och uppdrag.

Kommunfullmäktiges presidium sammanträder minst en gång i månaden, utom under sommarledigheten, för att planera kommunfullmäktiges sammanträden och för att prata om andra frågor som presidiet har hand om. Du kan ladda ner protokollen från presidiets sammanträden, från och med ett år tillbaka i tiden i länklistan nedan.