Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med långsiktiga mål, strategier och uppföljning på uppdrag av kommunfullmäktige.

Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem som använder kommunens service och tjänster. Beredningarna ska också bevaka nyheter och förändringar i omvärlden inom sina respektive ansvarsområden.

Kommunens sex beredningar, som företräder medborgarna, leds i sitt arbete av kommunfullmäktiges presidium. Beredningarna ska ta fram förslag till övergripande mål och föreslå kvalitetsnivåer inom sitt ämnesområde. De ska också följa upp och utvärdera den kommunala verksamhetens resultat utifrån de mål och kvalitetsnivåer som kommunfullmäktige bestämt. Beredningarna lämnar sina förslag och uppföljningar till kommunfullmäktige för beslut.

Beredningarna har inget ansvar för utförandet av den kommunala verksamheten (till exempel förskola, skola och äldreomsorg). Det ansvaret ligger på kommunstyrelsen.

Du kan läsa mer om varje beredning om du klickar på respektive namn i vänstermenyn.

Organisation

Kommunfullmäktige har från och med 1 januari 2015 fem beredningar.

  • Beredningen för infrastruktur och boende
  • Beredningen för klimat, miljö och naturvård
  • Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
  • Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
  • Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
  • Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Det finns även två ytterligare beredningar som arbetar med mer interna frågor:

  • Beredningen för arvoden
  • Valberedningen