Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Beredningen för arvoden

Beredningen för arvoden består av en ledamot från varje parti och mandattiden är den samma som för kommunfullmäktiges ledamöter. Kommunfullmäktige utser gruppens ordförande men i övrigt bestämmer arvodesgruppen själv sina arbetsformer.

Frågor av olika karaktär har tagits upp till behandling. Det kan gälla tolkning och tillämpningar av gällande bestämmelser, förslag till förändringar av bestämmelserna med mera. Frågor och ärenden kan komma via tjänstemän, nämnder, beredningar och styrelser eller genom beredningens egna initiativ.

Uppdraget är att:

  • Följa utvecklingen, bevaka lagar och praxis och bygga upp kompetens inom området
  • Inför ny mandatperiod se över gällande ersättningsbestämmelser och nivåer och föreslå eventuella justeringar och ändringar
  • Lämna förslag till tolkning av bestämmelserna
  • Vid organisatoriska förändringar och/eller stora förändringar i uppdragens omfattning göra översyn av och lämna förslag till ersättningar