Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

Beredningen för klimat, miljö och naturvård tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller klimat, miljö och naturvård. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Kommande mötesdatum

  • Onsdag 15 januari 17.30-20.30
  • Tisdag 18 februari – heldag 9-16
  • Torsdag 19 mars 17.30-20.30
  • Tisdag 14 april 17.30-20.30
  • Tisdag 5 maj 17.30-20.30
  • Tisdag 2 juni 17.30-20.30
  • Tisdag 1 september 17.30-20.30
  • Tisdag 6 oktober 17.30-20.30
  • Tisdag 3 november 17.30-20.30
  • Tisdag 1 december 17.30-20.30

Mötesrum: Dvärgbjörken eller Björken.

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i beredningen.