Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas när det gäller kultur, fritid och folkhälsa. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Kommande möte (klockan 17-19)

  • 24 mars
  • 22 april
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 7 september
  • 12 oktober
  • 10 november
  • 9 december

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande.

Se vilka politiker som sitter i beredningen


Tillgång till protokoll 

I Lerums kommun finns inga facknämnder utan kommunstyrelsen är ensam driftsnämnd med ansvar för hela förvaltningen. Därutöver har kommunfullmäktige ett antal beredningar som arbetar långsiktigt. Däribland beredningen för kultur och fritid.

Under kallelser, handlingar och protokoll finner du underlag och beslut för kommunstyrelse, kommunfullmäktige samt alla beredningar.