Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas i välfärdsfrågor som rör kommunens invånare. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Kommande möten 2021 (start klockan 18)

  • 8 september
  • 6 oktober
  • 10 november
  • 8 december

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.