Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre tar fram mål, strategier och följer upp hur kommunen ska utvecklas i välfärdsfrågor som rör kommunens invånare. Förslagen ska presenteras i och beslutas av kommunfullmäktige.

Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv.

Mötesdatum 2020

  • 13 maj
  • 3 juni

Beredningens organisation

Varje beredning leds av en ordförande och två vice ordföranden. De ska tillsammans, i dialog med samtliga ledamöter, planera beredningens arbete och skapa förutsättningar för diskussion och aktivt arbete. Beredningen består av 13 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordföranden.