Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad får unga i kommunen att må bra?

Vad får unga i kommunen att må bra? Hur kan kommunen arbeta för att stärka ungas psykiska hälsa och välmående? Det har politikerna i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre, undersökt och tagit fram en rapport med fyra strategier för fortsatt arbete.

Beredningen har fokuserat på att ta fram strategier kring psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan förebyggas, och fokuserat på hälso- och friskfaktorer snarare än på riskfaktorer.

I arbetet har beredningen bland annat haft dialog med unga både i och utanför Lerums kommun. Genom olika konstformer som skrivande, teater och film har dialogerna resulterat i spännande tankar.

Psykisk ohälsa har ökat i Sverige

Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland unga i Sverige. Tuffare arbetsmarknad, hårdnande utbildningskrav, växande klyftor och mer stillasittande är en del av förklaringen, menar ledande forskare. Syftet med beredningens uppdrag var att möta och vända en negativ utveckling och kunna ge politisk vägledning till bättre psykisk hälsa långsiktigt, för alla barn och unga.

Strategier för att stärka ungas psykiska hälsa

Beredningen har tagit fram fyra strategier att arbeta vidare med.

  1. Samverka på alla nivåer inom förvaltningen och i samhället.
  2. Ta tillvara civilsamhällets innovationskraft.
  3. och 4. Öka aktiviteten och minska stillasittandet.

Du kan läsa beredningens hela rapport under Ladda hem. Svara gärna på enkätfrågan nedan och tala om vad du tycker behövs för att må bra.