Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Kommunfullmäktiges presidium har utöver sin presidiefunktion också en roll som beredning. Inom ramen för beredningsuppdraget arbetar presidiet med att i utbildnings- och orienteringssyfte belysa framtida utmaningar och prioriteringar för Sveriges kommuner i allmänhet och Lerums kommun i synnerhet.