Kommunfullmäktiges presidium som beredning

Kommunfullmäktiges presidium har utöver sin presidiefunktion också en roll som beredning. Inom ramen för beredningsuppdraget arbetar presidiet med att i utbildnings- och orienteringssyfte belysa framtida utmaningar och prioriteringar för Sveriges kommuner i allmänhet och Lerums kommun i synnerhet.

Kommunfullmäktiges presidium - det vill säga kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande - som beredning ansvarar också för att lägga fram ett förslag till årsplan för de övriga beredningarna.

Framtidens prioriteringar

Den demografiska och ekonomiska utmaning som många av Sveriges kommuner står inför inom ett antal år gäller också Lerum. En större andel äldre i samhället, ungdomsarbetslöshet och höga servicekrav från kunder och brukare gör att många tvivlar på att de finansieringsmodeller som kommunal verksamhet tidigare vilat på, kommer att räcka till i framtiden. Sannolikt kommer enskilda kommuner att behöva prioritera bland den service man erbjuder sina invånare.

Intressant att belysa kan vara hur dessa utmaningar ser ut för Lerums del och vad Lerums kommun ska prioritera i framtiden. Kan samverkan med civilsamhälle innebära möjligheter? En ytterligare infallsvinkel är hur vi ska få människor att engagera sig politiskt om prioriteringarna blir allt tuffare. Hur hållbarhetsperspektivets tre delar med social och ekonomisk såväl som ekologisk hållbarhet påverkas av framtida utmaningar kan också vara en intressant frågeställning.

För att fullgöra sitt uppdrag arrangerar kommunfullmäktiges presidium som beredning tre föreläsningar under hösten 2013.

Civilsamhällets roll i framtidens välfärdAndreas LinderydAndreas Linderyd

Föreningar och ideella organisationer bjöds den 12 november in, tillsammans med förtroendevalda i Lerums kommun, till föreläsning med efterföljande diskussion om framtidens välfärd och civilsamhällets roll i denna. Andreas Linderyd som är doktorand och författare av boken Välfärd bortom staten och kapitalet – civilsamhällets närvaro och förutsättningar i välfärden, föreläste och väckte många tankar som gav en spännande diskussion.

En sammanfattning av föreläsningen samt Andreas Linderyds presentation hittar du längst ner på denna sida.

Gender budgetingAnna KlerbyAnna Klerby föreläser om Gender Budgeting. Foto av: Jenny Lopes

Marie Trollvik, programchef Hållbar jämställdhet Sveriges Kommuner och Landsting och Anna Klerby, forskare vid Högskolan Dalarna, föreläste om gender budgeting för förtroendevalda i Lerums kommun. Gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget och att belysa hur de offentliga utgifterna möter kvinnors och mäns, flickors och pojkar behov och prioriteringar.

Föreläsningen arrangerades i samverkan mellan kommunfullmäktiges presidium som beredning och förvaltningens jämställdhetscontroller.

Marie Trollviks och Anna Klerbys presentation hittar du längst ner på denna sida.

Den stora samhällsomdaningen i vår tid

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet föreläste om den globala utvecklingen och hur den slår igenom på lokal nivå, samt vilka effekter det kan få för välfärdens hållbarhet.

Hans Abrahamssons presentation hittar du under Ladda hem längst ner på sidan.