Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och ledamöter i fullmäktiges beredningar, förtroendevalda revisorer samt val av representanter till bolag och förbund med mera.