Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för all verksamhet som kommunen gör för medborgarna. Elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare styr arbetet i kommunens förvaltning.

Kommunstyrelsens möten är inte offentliga.

Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som kommunen gör för medborgarna. Kommunstyrelsen har hand om allt från skola och service för äldre, till planering av nytt byggande. Utöver detta ska kommunstyrelsen även leda och samordna kommunens alla angelägenheter. Bland de övriga uppgifter som styrelsen har finns till exempel:

  • förbereda eller yttra sig i de ärenden – med vissa undantag – som ska behandlas av kommunfullmäktige
  • ha hand om ekonomi samt ta fram förslag till budget och bokslut
  • genomföra kommunfullmäktiges beslut
  • ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i kommunala bolag

Till sin hjälp har kommunstyrelsen en förvaltning som utför de uppdrag som kommunen ansvarar för och de uppdrag politikerna beslutar om. Bland personalen finns grupper som bland annat rektorer, lärare, personal inom omsorgen, bygglovshandläggare, miljöinspektörer och tekniker.

Kommunstyrelsens organisation

Kommunstyrelsen har elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Mandatfördelningen bland de ordinarie ledamöterna är tre ledamöter från Moderaterna, två från Liberalerna, en från Centerpartiet, tre från Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och en från Sverigedemokraterna.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har fyra utskott. Utskotten arbetar med att föra dialog med förvaltningen och att förbereda frågor för beslut i kommunstyrelsen. Dialogerna syftar bland annat till att göra kontakterna mellan förvaltningen och den politiska ledningen lättare. Läs mer om utskotten i menyn till vänster.