Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Handlingar och protokoll

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post, telefon 0302-52 10 00 eller besök KomIn i kommunhuset i Lerum.
Läs mer om GDPR >>

Sammanträdesdagar 2020

 • Tisdag 21 januari kl 13.       
 • Tisdag 25 februari kl 13.                                 
 • Tisdag 24 mars kl 13.                                 
 • Tisdag 21 april kl 13.                                 
 • Tisdag 19 maj kl 13.                                 
 • Tisdag 30 juni kl 13.     
 • Tisdag 21 juli kl 13 (reservdatum).                                                
 • Tisdag 25 augusti kl 13.                                 
 • Tisdag 22 september kl 13.                                 
 • Tisdag 27 oktober kl 13.                                  
 • Tisdag 17 november kl 13.                                 
 • Tisdag 15 december kl 13.