Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Handlingar och protokoll

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer föredragningslistorna inte att publiceras här på webben.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post, telefon 0302-52 10 00 eller besök KomIn i kommunhuset i Lerum.
Läs mer om GDPR

Sammanträdesdagar 2021

 • Tisdag 26 januari klockan 13.
 • Tisdag 23 februari klockan 13.
 • Tisdag 23 mars klockan 13.
 • Tisdag 27 april klockan 13.
 • Tisdag 25 maj klockan 13.
 • Tisdag 29 juni klockan 13.
 • Tisdag 27 juli klockan 13.
 • Tisdag 24 augusti klockan 13.
 • Tisdag 21 september klockan 13.
 • Tisdag 19 oktober klockan 13.
 • Tisdag 16 november klockan 13.
 • Tisdag 14 december klockan 13.