Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt särskilt förordnade förmyndare och föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse och utöva tillsyn över god man till ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom eller liknande inte själv kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen.

Överförmyndarnämndens protokoll

På grund av att de flesta ärenden som överförmyndarnämnden hanterar omfattas av sekretess publiceras protokollen inte på hemsidan. När ett protokolll är justerat anslås det på kommunens digatala anslagstavla. 

Överförmyndarnämndens sammanträden 2021

Eftersom överförmyndarnämnden beslutar i ärenden som rör enskilda personer, är nämndens sammanträden inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena startar kl 16.00

2 februari
30 mars
11 maj
8 juni
31 augusti
5 oktober
16 november
14 december

Kontakt

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att skicka e-post