Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare samt särskilt förordnade förmyndare och föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar. Nämnden ansvarar även för att utse och utöva tillsyn över god man till ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har tillsyn över gode män och förvaltare. Dessutom har överförmyndaren tillsyn över föräldrar som förvaltar sitt omyndiga barns pengar samt särskilt förordnade förmyndare.

God man eller förvaltare kan den få som på grund av sjukdom eller liknande inte själv kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen.

Överförmyndarnämndens sammanträden 2019

Sammanträdena startar kl 15.00

5 februari
26 mars
21 maj
18 juni
27 augusti
8 oktober
12 november
10 december

Överförmyndarnämndens sammanträden 2020

Sammanträdena startar kl 16.00

4 februari
31 mars
12 maj
16 juni
1 september
6 oktober
10 november 
22 december

Kontakt

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att skicka e-post