Valnämnd

I varje kommun måste det finnas en valnämnd. Nämnden har ansvar för det lokala arbetet med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Lerums valnämnd består av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Mer information