Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Revisionen

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges organ för prövning och granskning av förtroendevalda som har verkställande och beredande uppdrag i kommunen.

Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter.

De kommunala bolagen respektive stiftelserna har särskilt valda revisorer.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen, i kommunala bolag och i stiftelser. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionen väljs i likhet med övriga förtroendevalda för en mandatperiod på fyra år. Däremot tjänstgör den avgående revisionen fram till tidpunkten då kommunfullmäktige beslutar om Lerums kommuns bokslut och årsredovisning. Det innebär att den avgående och den nytillträdda revisionen går om lott det första kvartalet i början av ny mandatperiod.

Klicka här om du vill se vilka politiker som är förtroendevalda revisorer. 

Revisorer i kommunens bolag

Lerums kommun är delägare i Lerum Energi AB, Lerum Fjärrvärme AB och Lerum Elhandel AB. Av den anledningen tillsätts politiska revisorer som granskar verksamheten.

Revisorer Lerum Energi AB

Anna Lena Mellquist (S) och Marie Sjödin (M). Ersättare: Eva Stigsdotter (MP) och Inga-Lill Schwartz (C)                        

Revisorer Lerum Elhandel AB

Anna Lena Mellquist (S) och Marie Sjödin (M). Ersättare: Eva Stigsdotter (MP) och Inga-Lill Schwartz (C)                         

Lerum Fjärrvärme AB

Anna Lena Mellquist (S) och Marie Sjödin (M). Ersättare: Eva Stigsdotter (MP) och Inga-Lill Schwartz (C)

Revisorer i stiftelser med mera

  • KB Hedehem:  Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • Sociala samfonden: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • Skolstyrelsens samfond: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • Kulturfonden: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • Bröderna Anderssons donationsfond: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • JT Bergs Minne: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)
  • Aspenäs Villastad: Anna Lena Mellquist (S), Marie Sjödin (M)