Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Revisionsplan och rapporter

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunens verksamhet i styrelser och nämnder på uppdrag av kommunfullmäktige enligt en av revisionen årligen antagen revisionsplan. Granskningarna redovisas för kommunfullmäktige efter att de fastställts av de förtroendevalda revisorerna.

Här finns revisionens granskningar för det senaste året. Du behöver ha Acrobat reader för att läsa dem, programmet kan laddas ner gratis via länken nedtill på sidan.

Vill du läsa äldre granskningsrapporter, vänd dig till kommunens diarium, e-post lerums.kommun@lerum.se så hjälper de dig.

Vad är en revisionsplan?

I revisionsplanen redovisar de förtroendevalda revisorerna hur de planerar att arbeta under året. Där finns till exempel information om vilka granskningar som kan bli aktuella och vilka speciella fokusområden som är aktuella för året. Förslaget till revisionsplan grundar sig på tidigare granskningar, verksamhetsplaner och de väsentlighets- och riskanalyser som revisionen genomför med jämna mellanrum.

Vad är en granskningsrapport?

I revisionens granskningsrapporter gör de förtroendevalda revisorerna, med hjälp av revisionskonsulter, nedslag inom den verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens bolag och stiftelser. Vissa granskningsrapporter är övergripande medan andra går på djupet kring en speciell fråga eller verksamhet. Ibland innehåller rapporterna rekommendationer kring vad kommunstyrelsen, nämnder och beredningar bör åtgärda för att bättre klara av det uppdrag de har.

Revisionen dokumenterar också ekonomiska granskningar som bokslut och delårsbokslut.