Revisionsrapporter 2014

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunens verksamhet i styrelser och nämnder på uppdrag av kommunfullmäktige enligt en revisionsplan. Granskningarna redovisas för kommunfullmäktige efter att de fastställts av de förtroendevalda revisorerna.